de Zorg

(Forensisch) rapporteren en intakeverslagen

 

Ik heb meer dan 14 jaar ervaring in het rapporteren over mensen in de zorg. Mijn ervaring is gericht op forensische rapportages ten behoeve van verdachten en op het maken van analyses van probleemgebieden bij cliënten in de zorg (intake verslagen). 

Hierin staat het levensverhaal van de cliënt centraal. Vanuit zijn/haar verhaal kan met onderbouwde theorie en toegepast instrumentarium een zorgvuldige afweging worden gemaakt voor interventies. 

Ook ben ik als zelfstandig professional actief met kennismakingsgesprekken en intakes bij jeugdigen en jongvolwassenen die geïndiceerd zijn voor woonzorg en begeleiding.