de Zorg

(Forensisch) rapporteren en intakeverslagen

 

Ik heb meer dan 14 jaar ervaring in het rapporteren over mensen in de zorg. Mijn ervaring is gericht op forensische rapportages ten behoeve van verdachten en op het maken van analyses van probleemgebieden bij cliënten in de zorg (intake verslagen). 

Hierin staat het levensverhaal van de cliënt centraal. Vanuit zijn/haar verhaal kan met onderbouwde theorie en toegepast instrumentarium een zorgvuldige afweging worden gemaakt voor interventies. 

Ook was ik enkele jaren actief als intakemedewerker in de zorg voor jongvolwassenen en (forensische) zorg.

Anno 2020 verbind ik mensen op het gebied van maatschappij, kerk, zingeving en geloof waar inspiratie voor verhalen uit voortkomt.