levensverhaalschrijver

De onmeetbare interesse in hoe mensen zijn zoals ze zijn, waarom keuzes zijn gemaakt die leiden tot afslagen in het leven met alle gevolgen van dien, en de interesse hoe de mens aankijkt tegen heden en toekomst, leiden tot de keuze als kroniekschrijver.

 

Een kroniek van het leven kan als een testament gelden voor de nabestaanden, maar hoeft niet aan het einde van het leven opgemaakt te worden.

Een samenwerking met een plaatselijke uitvaartbegeleider is aanstaande om bovenstaande vorm te geven. 

 

Ik heb honderden levensloopbeschrijvingen geschreven als onderdeel van mijn werk als reclasseringswerker en intake in de zorg.

Hierdoor weet ik dat je vanuit het menselijk contact, gerichte vragen en het doorvragen vanuit betrokkenheid komt tot een analyse hoe de mens is gekomen waar hij nu is. Zonder waardeoordeel of mening, maar met inlevingsvermogen.

 

Het schrijven van een kroniek beslaat meerdere praat- en schrijfsessies, al naar gelang de behoefte. Het is een biografische vorm van schrijven. Neem gerust contact op voor uw specifieke wensen en vragen.